KHỞI NGHIỆP
BẤT ĐỘNG SẢN

CÙNG VHLAND | MUABDSVINHOMES.COM


WPLMS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

THE MOST ADVANCED LMS

 

i5

MyCred Points System

WPLMS can be setup with MyCred points system.

more

I7

Buy Course with Points

Enable users to purchase courses via points

more

i8

Instructor Commissions

Instructors earn commissions in points for every purchase of course

more

i3

Referral System

Award points to users for referring new users.

more

i4

MyCred Addons

Exposure to several MyCred addons like Banking, Coupons etc.

more

i10

Custom rules

Create unlimited custom rules for awarding points

more

CHÚNG TÔI HÀNH ĐỘNG VÌ....

BẢN THÂN

GIA ĐÌNH

XÃ HỘI

{"title":"Courses","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"modern_block","masonry":"0","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"200","gutter":"30","grid_number":"8","infinite":"0","pagination":"0","grid_excerpt_length":"100","grid_lightbox":"1","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}

View all Courses

  Bạn và tôi, ngày hôm nay chúng ta sống vì điều gì?

Giới thiệu

BIGHero Academy - Một trong những đơn vị đào tạo đi đầu trong lĩnh vực bất động sản. Với sứ mệnh tạo nên cộng đồng lớn mạnh, thịnh vượng và giàu có với bất động sản, chúng tôi đang ngày một nỗ lực hơn trên con đường chinh phục ước mơ của mình,...
top
X